శ్రీ హేమలంబ మాఘ పూర్ణిమ 31 జనవరి 2018 బుధవారం కర్కాటకరాశిలో పుష్యమి,ఆశ్లేష నక్షత్రాలలో రాహుగ్రస్తంగా రక్తవర్ణంలో సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం సంభవించును.ఇది నీలిరంగులో (బ్లూ మూన్ గా) ఉండదు. కేవలం రక్త వర్ణం మాత్రమే.ఈ చంద్ర గ్రహణం వలన ఎవరు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు.

Saturday, April 4, 2015

సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం - ధనుస్సురాశి జాతకులకు జాగ్రత్తలు, ముఖ్య సమయాలు

శ్రీ మన్మధ సంవత్సర చైత్రపూర్ణిమ నాటి సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణ ప్రభావంచే ధనూరాశి జాతకులు పూర్తి స్థాయిలో దైనందిన వ్యవహారాల మీద ఓ ఖచ్చితమైన ప్రణాళికా బద్ధంగా ఉండాలే తప్ప ఆశామాషీగా ఉండకూడదు. సూర్యోదయం లగాయితు రాత్రి పడుకొనే సమయం వరకు చేసే అన్నీ దైనందిన వ్యవహారాలూ.... ఆలోచనలకు తగ్గట్లుగా ఉంటుంటాయి అనుకోవటం పొరపాటు. తాము ఒకటి తలచిన, దైవం ఒకటి తలుచును అన్న చందాన తమ వృత్తి, ఉద్యోగ, వ్యాపార, వ్యవహార, ఆరోగ్య, సంతాన, గృహ, ఋణ, శత్రు, ఆదాయ, వ్యయ, వాహన, బంధు మొదలైన అంశాలపై సరియైన శ్రద్ధ కనబరుస్తూ ఉండాలి. ఒక్కోసారి తమకు సంబంధం కాని వ్యవహారాల వైపు మక్కువ చూపుతూ, ఆరాటంతో తెలుసుకోవాలనే తపనతో ఉంటుంటారు. కనుక తాము చేయవలసిన పనులకే అధిక ప్రాధాన్యం ఇవ్వలే తప్ప ఎదుటివారు చేయవలసిన కార్యాల పైన ప్రాధాన్యత గాని, అజమాయిషీ గానీ, శాశించటం గానీ, తెలుసుకోవాలనే కుతూహలం కానీ ఉండకూడదు. కేవలం తనకు సంబంధించిన, తాను చేయదగిన, తాను చేయవలసి ఉన్న అంశాలలో మాత్రమే శ్రద్ధ అధికంగా ఉంచుతూ, ఎప్పటికప్పుడు తమ తమ కర్తవ్య నిర్వహణలను మరిచిపోకుండా పదే పదే.... తనకు తానే గుర్తుంచుకొనేలా ఉండాలే తప్ప, ఇతరుల వ్యవహారాల పైన మక్కువ ఉండకూడదు. దీనినే జ్యోతిష శాస్త్ర ప్రకారం రాజ్యభావము అంటారు.

ఈ రాజ్యభావానికి రాజు తాను కనుక, తాను మాత్రమే మంచి చెడులను గురించి మనసులో విశ్లేషించుకుంటూ ఉండాలి తప్ప... ఇతరుల ప్రమేయంతో లేక ప్రోత్సాహంతో చేయకూడదు. ఒక్కోసారి చేయవలసిన పనులు గుర్తురాక పోవటంచేత కూడా అవకాశాలు దెబ్బ తింటుంటాయి. మరికొన్ని సందర్భాలలో తక్షణం తాను వెళ్ళవలసిన సమయానికి ఏదో అడ్డు పడటము, కార్యక్రమం వాయిదా పాడటము జరుగును. కనుక ఈ వారంలో రేపటి నుంచి చేయవలసిన కార్యక్రమాలను ముందుగానే పేపర్ పై ఒక దానివెంట ఒకటి నోట్ చేసుకొని తగిన స్థాయిలో వాటిని సానుకూలత చేసే ప్రయత్నాల జోలికి వెళ్తుండాలి. ఇలా వెళ్ళే సమయంలో ప్రతికూలతలు ఎదురవుతాయేమోనని ముందే తగిన రీతిలో జాగ్రత్త పడాలి. జూలై 31 వరకు ఈ దోష ప్రభావం ఉంటుంటుంది.

ధనుస్సురాశి వారు అధికంగా జాగ్రత్తలు తీసుకొనవలసిన అతి ముఖ్య సమయాలు :

ఏప్రిల్ 25 ఉదయం 7.16 నుంచి 27 సాయంత్రం 6.38 వరకు
మే 22 మధ్యాహ్నం 3.58 నుంచి 24 అర్ధరాత్రి తదుపరి 2.28 వరకు
జూన్ 18 రాత్రి 12.44 నుంచి 21 ఉదయం 10.41 వరకు
జూలై 16 ఉదయం 8.32 నుంచి 18 సాయంత్రం 6.32 వరకు వ్యతిరేక సమయము.

వీటితో పాటు మూల నక్షత్ర జాతకులు:
ఏప్రిల్ 15 అర్థరాత్రి 12.44 నుంచి 16 రా10.19 వరకు,
ఏప్రిల్ 24 12.06 నుంచి 25 మధ్యాహ్నం 1.40 వరకు,
మే 4 ఉదయం 10.32 నుంచి 5 మధ్యాహ్నం 11.51 వరకు,
మే 13 ఉదయం 8.07 నుంచి 14 ఉదయం 6.25 వరకు,
మే 21 రాత్రి 9.08 నుంచి 22 రాత్రి 10.15 వరకు,
మే 31 సాయంత్రం 6.14 నుంచి జూన్ 1 రా 7.21 వరకు,
జూన్ 9 మధ్యాహ్నం 1.41 నుంచి 10 మ12.20 వరకు,
జూన్ 18 ఉదయం 6.02 నుంచి 19 ఉదయం 6.58 వరకు,
జూన్ 27 అర్థరాత్రి తదుపరి 2.50 నుంచి 29 ఉదయం 4.02 వరకు,
జూలై 6 రాత్రి 7.22 నుంచి 7 సాయంత్రం 5.46 వరకు,
జూలై 15 మధ్యాహ్నం 1.44 నుంచి 16 మధ్యాహ్నం 2.49 వరకు,
జూలై 25 మధ్యాహ్నం 11.25 నుంచి 26 మధ్యాహ్నం 1.02 వరకు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఉండాలి.

పూర్వాషాడ నక్షత్ర జాతకులు:

ఏప్రిల్ 8 ఉదయం 5.43 నుంచి 9 ఉదయం 6.52 వరకు
ఏప్రిల్ 16 రా10.19 నుంచి 17 రాత్రి 7.49 వరకు,
ఏప్రిల్ 25 మధ్యాహ్నం 1.40 నుంచి 26 మధ్యాహ్నం 3.54 వరకు,
మే 5 మధ్యాహ్నం 11.51 నుంచి 6 మధ్యాహ్నం 12.41 వరకు,
మే 14 ఉదయం 6.25 నుంచి 15 ఉదయం 4.35 వరకు,
మే 22 రాత్రి 10.15 నుంచి 23 రాత్రి 12.03 వరకు,
జూన్ 1 రా 7.21 నుంచి 2 రాత్రి 7.51  వరకు,
జూన్ 10 మ12.20 నుంచి 11 ఉదయం 10.59  వరకు,
జూన్  19 ఉదయం 6.58 నుంచి 20 ఉదయం 8.31 వరకు,
జూన్ 29 ఉదయం 4.02 నుంచి 30 ఉదయం 4.31  వరకు,
జూలై  7 సాయంత్రం 5.46 నుంచి 8 సాయంత్రం 4.20 వరకు,
జూలై 16 మధ్యాహ్నం 2.49 నుంచి 17 సాయంత్రం 4.25 వరకు,
జూలై 26 మధ్యాహ్నం 1.02 నుంచి 27 మధ్యాహ్నం 1.51  వరకు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఉండాలి.

ఉత్తరాషాఢ 1వ పాదం జాతకులు :
ఏప్రిల్ 9 ఉదయం 6.52 నుంచి 10 ఉదయం 7.30  వరకు,
ఏప్రిల్ 17 రాత్రి 7.49 నుంచి 18 సాయంత్రం 5.23 వరకు,
ఏప్రిల్ 26 మధ్యాహ్నం 3.54 నుంచి 27 సాయంత్రం 6.38 వరకు,
మే 6 మధ్యాహ్నం 12.41 నుంచి 7 మధ్యాహ్నం 1.04 వరకు,
మే 15 ఉదయం 4.35 నుంచి అర్థరాత్రి తదుపరి 5.42 వరకు,
మే 23 రాత్రి 12.03 నుంచి 24 అర్థరాత్రి తదుపరి 2.28 వరకు,
జూన్ 2 రాత్రి 7.51 నుంచి 3 రాత్రి 7.50 వరకు,
జూన్ 11 ఉదయం 10.59 నుంచి 12 ఉదయం 9.40  వరకు,
జూన్ 20 ఉదయం 8.31 నుంచి 21 ఉదయం 10.41 వరకు,
జూన్ 30 ఉదయం 4.31 నుంచి జూలై 1 ఉదయం 4.19 వరకు,
జూలై 8 సాయంత్రం 4.20 నుంచి 9 మధ్యాహ్నం 3.08 వరకు,
జూలై 17 సాయంత్రం 4.25 నుంచి 18 సాయంత్రం 6.32 వరకు,
జూలై 27 మధ్యాహ్నం 1.51 నుంచి 28 మధ్యాహ్నం 1.52 వరకు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఉండాలి.

ముఖ్య గమనిక : పైన చెప్పిన సమయాలన్నీ కూడా భారత కాలమాన ప్రకారమని గమనించాలి. ఇతర దేశాలలో ఉన్నటువంటి ధనుస్సురాశి జాతకులందరూ, వారి దేశ కాలమాన ప్రకారం, ఈ సమయాలను మార్చుకొనవలసింది.

తదుపరి పోస్టింగ్ లో మకరరాశి జాతకులు తీసుకొనవలసిన జాగ్రత్తలు మరియు సమయాలు

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.