శ్రీ హేమలంబ మాఘ పూర్ణిమ 31 జనవరి 2018 బుధవారం కర్కాటకరాశిలో పుష్యమి,ఆశ్లేష నక్షత్రాలలో రాహుగ్రస్తంగా రక్తవర్ణంలో సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం సంభవించును.ఇది నీలిరంగులో (బ్లూ మూన్ గా) ఉండదు. కేవలం రక్త వర్ణం మాత్రమే.ఈ చంద్ర గ్రహణం వలన ఎవరు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు.

Thursday, May 8, 2014

హ్రీంకార యజ్ఞ నవావరణ ముద్రలు - అవసర సారాంశం 4

హ్రీంకార మహాయజ్ఞం జరుగు సమయంలో పండితులు మంత్రోచ్చారణ ఒక వైపు చేస్తుండగా అదే సమయంలో యజ్ఞంలో పాల్గొనేవారు కూడా నవ చక్రాలకు సంబంధించిన రుద్ర గాయత్రిలను ముద్ర పూర్వకంగా పఠిస్తుంటారు.

ఉదాహరణకు గత పోస్టింగ్ లో చెప్పబడిన త్రైలోక్య మోహన చక్రములోని 28 రుద్ర గాయత్రీ మంత్రములను ముద్రా సహితంగా పలుకుతూ ఉంటారు. అనగా ఒకటవదైన త్రైలోక్య మోహన చక్రానికి ముద్ర సర్వ సంక్షోభినిని ప్రదర్శిస్తూ హ్రీం బీజాక్షర పూర్వకంగా 28 రుద్ర గాయత్రిలను భక్తితో పఠిస్తుండాలి. 

మొదటి చక్రం కాగానే రెండవ చక్రానికి ముద్రను ప్రదర్శిస్తూ ఆ చక్ర దేవత రుద్ర గాయత్రిలను పఠించాలి. కనుక ఒక్కో చక్రానికి ముద్రలు ఏ విధంగా ఉంటాయో ఇప్పటినుంచే సాధన చేయాలి. 

అయితే హ్రీంకార మహా యజ్ఞం కాకుండా మామూలు సమయాలలో మీ మీ గృహాలలో కూడా ఖడ్గమాల స్తోత్రాన్ని ముద్రా సహితంగానే పఠిస్తే విశేషమైన ఫలితాలు వస్తాయి. ముఖ్యంగా ఈ ముద్రలలో 1 నుంచి 9 వరకు వరుసగా వెంటవెంటనే రెండూ చేతులను విడదీయకుండా చేయటం అభ్యాసంతో నేర్చుకోవాలి. 

గమనిక ఏమిటంటే యజ్ఞం జరిగే సమయంలో రుద్ర గాయత్రిలను 9 చక్రాలకి వరుసగా పఠించాలంటే సమయం పడుతుంది. కనుక ఒక చక్ర పఠనానికి, మరో చక్ర పఠనానికి మధ్యలో స్వల్ప పూజా హారతి వుంటుంది గనుక ముద్రలు వేయటంలో విరామం ఉంటుంది. 

అదే మీ మీ గృహాలలో ఖడ్గమాల స్తోత్రాన్ని పఠించాలి అనుకున్నప్పుడు కొద్ది నిమిషాలలోనే పూర్తవుతుంది గనుక చేతులను విడదీయకుండానే ముద్రలను ప్రదర్శించుటకు వీలుగా ఉండుటకై దిగువ వీడియోలో ఇవ్వటం జరిగింది. కనుక వరుసగా ముద్రలను చేతులు విడదీయకుండా సాధన చేయండి. 

ఈ ముద్రలలో సాంప్రదాయ భేదములున్నవి. అందువలన 3 దశాబ్దాల అనుభవంతో దేవి అనుగ్రహంతో నా మనో దృష్టికి అందిన ముద్రలను తెలియచేస్తున్నాను. కనుక ఈ దిగువ రీతిలో చెప్పినట్లుగా ఒక్కో చక్రానికి ఒక్కో ముద్ర ఉండును. 

కనుక వాటిని పూర్తిని అవగాహన చేసుకొనగలరు. 9 ఆవరణలు పూర్తైన తర్వాత మరొక ముద్రను తెలియచేస్తాను. కనుక ఈ పోస్టింగ్ లో చెప్పినట్లుగా ఆచరించగలరని భావిస్తూ తదుపరి పోస్టింగ్ లో సర్వాశాపరిపూరక చక్ర అంశాలను పొందుపరుస్తాను. 

1. త్రైలోక్య మోహన చక్రము  
ముద్ర పేరు - సర్వసంక్షోభిణీ
 

2. సర్వాశాపరిపూరక చక్రము 
ముద్ర పేరు - సర్వవిద్రావిణీ
 

3. సర్వసంక్షోభణ చక్రము 
ముద్ర పేరు - సర్వాకర్షిణీ
 

4. సర్వసౌభాగ్యదాయక చక్రము 
ముద్ర పేరు - సర్వవశంకరీ
 

5. సర్వార్థసాధక చక్రము 
ముద్ర పేరు - సర్వోన్మాదినీ 
 
6. సర్వరక్షాకర చక్రము 

ముద్ర పేరు - సర్వమహాంకుశా
 

7. సర్వరోగహర చక్రము 
ముద్ర పేరు - సర్వఖేచరీ 
 

8. సర్వసిద్ధిప్రద చక్రము
ముద్ర పేరు - సర్వబీజ
 
9. సర్వానందమయ చక్రము 
ముద్ర పేరు - సర్వయోని 

గమనిక : ఖడ్గమాల స్తోత్రాన్ని గృహాలలో పఠించకూడదని, విపరీత నివేదనలను అందించాలని చెప్పేవారి మాటలను పూర్తిగా ఖండిస్తున్నాను. దయచేసి పాఠకులు అటువంటి మాటలపై దృష్టి ఉంచవద్దని మనవి.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.