శ్రీ హేమలంబ మాఘ పూర్ణిమ 31 జనవరి 2018 బుధవారం కర్కాటకరాశిలో పుష్యమి,ఆశ్లేష నక్షత్రాలలో రాహుగ్రస్తంగా రక్తవర్ణంలో సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం సంభవించును.ఇది నీలిరంగులో (బ్లూ మూన్ గా) ఉండదు. కేవలం రక్త వర్ణం మాత్రమే.ఈ చంద్ర గ్రహణం వలన ఎవరు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు.

Sunday, July 14, 2013

మీ భవిష్యత్ మీ ఆలోచనల్లోనే ~ Take decisions by positive thinking

 కాలచక్రం సకలం మారుస్తూ ఉంటుంది గతంలో ఉన్నది ఇప్పుడు ఉండదు . నేడు ఉన్నది మరో రోజు ఉండదు. నిరంతరమూ మార్పులు జరగటమన్నదే వాస్తవంగా కనపడుతుంటుంది. గత రోజులను ఎవ్వరూ కూడా మార్చలేం. కానీ ఆత్మ, మనో బలాలతో బుద్ధి బలాన్ని పెంచుకొని కాలచక్రంలో దొర్లే రానున్న రోజులలోని మన స్థితులను మార్చుకొనగలం . గతం కంటే రానున్న భవిష్యత్  లో మీ స్థితిని ఉన్నతం చేసుకొని, పరాజయాలని విజయాలుగా మార్చటానికి, మీ జీవిత వైఖరులను, మీ దృష్టి కోణాలను, మీ ఆలోచనలతో నూతన ప్రేరణా భావనలను మార్చుకోవటానికి అవకాశాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఒక్క నిముషం మాత్రమే... ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకొని, ఆచరించిన క్షణంలో.. మీరు మీ జీవితాన్నిమార్చుకుంటారు. మీ నిర్ణయాలు మీ చర్యలను నిర్ణయిస్తాయి. మీ చర్యలే నూతన మార్పును సృష్టిస్తాయి. మీ జీవితంలో సానుకూల మార్పు, పరివర్తన కలగాలంటే కేవలం నాలుగే అంశాలు అవసరం. 1. దృష్టి  2. నిర్ణయం 3. క్రియ 4. కోరిక ... ఇవే మీ పరాజయాలని విజయాలుగా మారుస్తాయి. మీ  దిశా దశలను నిర్దేశిస్తాయి. ప్రతివారి జీవితంలో సానుకూల మార్పు మహా అవసరం. అందుకే నిత్యం గమనించటానికి ప్రయత్నించండి గ్రహబలం కార్యక్రమం. - శ్రీనివాస గార్గేయ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.