శ్రీ హేమలంబ మాఘ పూర్ణిమ 31 జనవరి 2018 బుధవారం కర్కాటకరాశిలో పుష్యమి,ఆశ్లేష నక్షత్రాలలో రాహుగ్రస్తంగా రక్తవర్ణంలో సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం సంభవించును.ఇది నీలిరంగులో (బ్లూ మూన్ గా) ఉండదు. కేవలం రక్త వర్ణం మాత్రమే.ఈ చంద్ర గ్రహణం వలన ఎవరు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు.

Thursday, July 18, 2013

Best Wishes to Justice P.Sathasivam

President Sree Pranab Mukherjee called Sree P Sathasivam to congratulate him on his elevation as Chief Justice of India. During the conversation, Sathasivam requested  Pranab Mukherjee to allow him to take the oath at 9:30 am on Friday, instead of 11 am on 19th July 2013. The chief justice says the working hours of the Supreme Court will not be disturbed on Friday if swearing-in ceremony is held at 9:30 am and the second reason, is the "inauspicious time of Rahu Kalam on Friday is between 10:30 and 12:00 pm." The president has agreed.  So P Sathasivam takes oath today at 9.30 am Simha lagna time. Lagna Shukra graha is highly favourable. 

Bhakthimala Tv Organised by Sreenivasa Gargeya congratulating Justice P Sathasivam 40th Chief Justice of India designate for being the first judge from Tamil Nadu to be elevated to the top post of judiciary in the country.

Ponnaluri Sreenivasa Gargeya contact mobile number: 9348032385

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.