శ్రీ హేమలంబ మాఘ పూర్ణిమ 31 జనవరి 2018 బుధవారం కర్కాటకరాశిలో పుష్యమి,ఆశ్లేష నక్షత్రాలలో రాహుగ్రస్తంగా రక్తవర్ణంలో సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం సంభవించును.ఇది నీలిరంగులో (బ్లూ మూన్ గా) ఉండదు. కేవలం రక్త వర్ణం మాత్రమే.ఈ చంద్ర గ్రహణం వలన ఎవరు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు.

Monday, February 18, 2013

శ్రీ విజయ నామ సంవత్సర గ్రహభూమి అంతర్జాతీయ పంచాంగం

శ్రీ విజయ నామ సంవత్సర గ్రహభూమి 2013 - 14 అంతర్జాతీయ పంచాంగం విడుదల అయినది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని పుస్తక షాపులలోలభించును. 


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.