7 ఆగష్టు 2017 శ్రావణపూర్ణిమ సోమవారం నాడు పాక్షిక చంద్రగ్రహణ సందర్భంగా నూతన యజ్ఞోపవీత ధారణ మాత్రం ఉండదు. కానీ యధావిధిగా రక్షా బంధన కార్యక్రమములు నిరభ్యంతరంగా ఆచరించవచ్చును. శాస్త్రీయంగా పంచాంగగణిత రీత్యా రక్షాబంధనమునకు శుభసమయము మధ్యాహ్నము 11గంటల 4నిముషాల నుంచి సాయంత్రం 4గంటల 1నిముషం వరకు ఉన్నది. అయితే ఉదయకాలంలో రక్షాబంధనాలు చేయువారలకు అది నిషిద్ధ సమయమేమి కాదు. శాస్త్రీయతను కోరుకునేవారు పై సమయాన్ని స్వీకరించండి. - శ్రీనివాస గార్గేయ

Monday, February 18, 2013

శ్రీ విజయ నామ సంవత్సర గ్రహభూమి అంతర్జాతీయ పంచాంగం

శ్రీ విజయ నామ సంవత్సర గ్రహభూమి 2013 - 14 అంతర్జాతీయ పంచాంగం విడుదల అయినది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని పుస్తక షాపులలోలభించును. 


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.