7 ఆగష్టు 2017 శ్రావణపూర్ణిమ సోమవారం నాడు పాక్షిక చంద్రగ్రహణ సందర్భంగా నూతన యజ్ఞోపవీత ధారణ మాత్రం ఉండదు. కానీ యధావిధిగా రక్షా బంధన కార్యక్రమములు నిరభ్యంతరంగా ఆచరించవచ్చును. శాస్త్రీయంగా పంచాంగగణిత రీత్యా రక్షాబంధనమునకు శుభసమయము మధ్యాహ్నము 11గంటల 4నిముషాల నుంచి సాయంత్రం 4గంటల 1నిముషం వరకు ఉన్నది. అయితే ఉదయకాలంలో రక్షాబంధనాలు చేయువారలకు అది నిషిద్ధ సమయమేమి కాదు. శాస్త్రీయతను కోరుకునేవారు పై సమయాన్ని స్వీకరించండి. - శ్రీనివాస గార్గేయ

Sunday, September 30, 2012

వివాహాలలో అనుకూల ప్రతికూల నక్షత్రాలు

మీ సంతానంలోని యువతీ యువకులకు వివాహం చేయాలంటే... ముందుగా గమనించాల్సింది సరియైనటువంటి పొంతన గల నక్షత్రాలను ఎంచుకోవటం. ఈ ఎంచుకునే సందర్భంలో క్షేమ తారాబలంతో ఉన్న నక్షత్రాలను వదిలివేయాలి. ఎందుకంటే రెండవ వైపు నుంచి లెక్కిస్తే నైధన అనే ప్రమాదకర తారాబలం వస్తుంది. కనుక వదిలివేయాలి.  అలాగే తారాబలంతో ఉన్న మరికొన్ని నక్షత్రాలు 'షష్ట అష్టకములు'గా ఉండును. (వ్యతిరేకములు) ఈ పరంపరలో అశ్విని నక్షత్రం నుంచి రేవతి నక్షత్రం వరకు వివాహ పొంతనలకు ఏయే నక్షత్రాలు అనుకూలమో, ఏవి ప్రతికూలమో తెలుసుకోవాలంటే దిగువ వీడియోని క్లిక్ చేయండి. ఈ రోజు నుంచి 27  నక్షత్రాలు వారికి వివాహాలలో అనుకూల, ప్రతికూల నక్షత్రాలు తెలియచేస్తాను. అక్టోబర్ మధ్య నుంచి చక్కని పరిష్కార మార్గాలను మీ మీ సమస్యలకు తెలియచేయగలను. ఈ లోపల మీ బంధుమిత్రాదులందరికి భక్తిమాల. టీవీ వివరాలను తెలియచేయగలరని ఆశిస్తున్నాం. 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.