శ్రీ హేమలంబ మాఘ పూర్ణిమ 31 జనవరి 2018 బుధవారం కర్కాటకరాశిలో పుష్యమి,ఆశ్లేష నక్షత్రాలలో రాహుగ్రస్తంగా రక్తవర్ణంలో సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం సంభవించును.ఇది నీలిరంగులో (బ్లూ మూన్ గా) ఉండదు. కేవలం రక్త వర్ణం మాత్రమే.ఈ చంద్ర గ్రహణం వలన ఎవరు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు.

Saturday, September 29, 2012

సెప్టెంబర్ 28 భక్తిమాల టీవీలో - కుజదోష వివరాలు, పరిహారాలు

కుజదోషమనేది చాలా సమస్యలతో కూడి ఉంటుందని, దంపతులలో ఒకరికి కుజదోషముంటే... దాని ప్రభావం మరొకరికి ఉంటుందనే మాట మనం వింటుంటాం. ఇది వాస్తవమేనా అని ప్రశ్నించేవారు ఎంతోమంది ఉంటారు. అసలు కుజదోషం ఏ సమయంలో ప్రభావం చూపుతుంది ? ఏ నక్షత్ర జాతకులకు ప్రభావం చూపదు ? అసలు కుజదోషం ప్రభావం నూటికి నూరు భాగాలు ఉంటుందా ? అనే విషయాలు తెలుసుకోవటానికి, ఎన్ని చెప్పినప్పటికీ... ఇంకా.. ఇంకా భయపడుతూ ఉండే వారందరికీ అనుసరించాల్సిన ఒక పరిహారం తెలియచేస్తున్నాను. కనుక ఆ పూర్తి వివరాలను తెలుసుకోవటానికి ఈ దిగువ వీడియోను క్లిక్ చేసి వీక్షించండి.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.