శ్రీ హేమలంబ మాఘ పూర్ణిమ 31 జనవరి 2018 బుధవారం కర్కాటకరాశిలో పుష్యమి,ఆశ్లేష నక్షత్రాలలో రాహుగ్రస్తంగా రక్తవర్ణంలో సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం సంభవించును.ఇది నీలిరంగులో (బ్లూ మూన్ గా) ఉండదు. కేవలం రక్త వర్ణం మాత్రమే.ఈ చంద్ర గ్రహణం వలన ఎవరు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు.

Friday, September 28, 2012

సెప్టెంబర్ 27 భక్తిమాల టీవీలో - ఈ వారంలో కుజ, రాహు కలయిక ఫలితాలు, పరిహారాలు

ఖగోళంలో వృశ్చికరాశిలో కుజుడు మరియు రాహువు అక్టోబర్ 2 వ తేదిన కలవబోతున్నారు. కనుక ఆ కలయిక ప్రభావం ద్వాదశ రాశులపై ఉంటుంది. అందువలన ఆచరించాల్సిన పరిహారమును ఈ దిగువ వీడియో చూసి తెలుసుకోండి.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.