శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్ర అంతర్భాగమైన పంచదశీ మహా మంత్రానికి చెందిన 15 బీజాక్షరాలు సంబంధించిన ముద్రలతో "రహస్య నామ నవనీతం 3 వ భాగం" 18 జూన్ 2017 ఆదివారం యోగి టెలివిజన్ ఛానల్ లోని గార్గేయం లైవ్ షోలో ఉదయం 7 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు ఉండును. మొదటి రెండు భాగములు త్వరలోనే యూట్యూబ్ లో ఉంచబడును.

Sunday, June 14, 2009

వివిధ ప్రాంతాలలో సూర్యగ్రహణ సమయములు

భారతదేశములోని ముఖ్య పట్టణాలకు సూర్యగ్రహణ సమయాలు భారత కాలమానం ప్రకారం ఈ క్రింది విధముగా వుండును. పువ్వు గుర్తు (*) వున్న ప్రాంతాలలో గ్రహణము సంపూర్ణముగా కనపడును.
అక్షరములు పెద్దవిగా కనబడుటకు ఇమేజ్ పై క్లిక్ చేయండి


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.