శ్రీ హేమలంబ మాఘ పూర్ణిమ 31 జనవరి 2018 బుధవారం కర్కాటకరాశిలో పుష్యమి,ఆశ్లేష నక్షత్రాలలో రాహుగ్రస్తంగా రక్తవర్ణంలో సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం సంభవించును.ఇది నీలిరంగులో (బ్లూ మూన్ గా) ఉండదు. కేవలం రక్త వర్ణం మాత్రమే.ఈ చంద్ర గ్రహణం వలన ఎవరు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు.

Sunday, June 14, 2009

వివిధ ప్రాంతాలలో సూర్యగ్రహణ సమయములు

భారతదేశములోని ముఖ్య పట్టణాలకు సూర్యగ్రహణ సమయాలు భారత కాలమానం ప్రకారం ఈ క్రింది విధముగా వుండును. పువ్వు గుర్తు (*) వున్న ప్రాంతాలలో గ్రహణము సంపూర్ణముగా కనపడును.
అక్షరములు పెద్దవిగా కనబడుటకు ఇమేజ్ పై క్లిక్ చేయండి


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.